Minnesota Reflections

Representative Gilbert E. Strandemo, 1923-1924 Legislative Session, Minnesota Legislature